Bestelformulier

Om dit formulier te gebruiken moet javascript zijn ingeschakeld.

Besteld door

Bezorgen bij

     

Factuur aan

Omschrijving bestelling

(excl. kaart, lint, bezorg- en administratiekosten)
excl. btw voor bedrijven, organisaties en instellingen - incl. btw voor particulieren

Leveren op

 

Betaling via incasso

 eenmalige incasso  op rekening 
   Ik machtig Anemoon om eenmalig het verschuldigde bedrag van bovenstaande rekening af te schrijven. Ik ben 18 jaar of ouder.

Afronden bestelling

 


 

Via deze pagina plaatst u opdrachten buiten onze webshop om. Dat betekent dat het gaat om producten die wij niet in onze webshop aanbieden en/of om opdrachten waarbij u de medewerk(st)er(s) van Anemoon enigszins de vrije hand geeft.

Incasso

Met een eenmalige incasso-machtiging machtigt u Anemoon om eenmalig het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. Deze wordt door onze bank binnen 48 uur na onze facturering verwerkt. U dient er voor te zorgen dat er voldoende saldo op de door u opgegeven rekening aanwezig is. Indien uw banksaldo niet toereikend is en/of uw persoonlijke gegevens verkeerd zijn ingevoerd wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.

Indien het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook (met uitzondering van een onjuiste incasso), wordt gestorneerd, wordt het te betalen bedrag verhoogd met € 5,00 administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien het bedrag ook daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen, op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. De termijn van de terugboekmogelijkheid bij een onjuiste incasso is 30 dagen.

Levering

M.b.t. de afleverdatum dient u rekening te houden met een tijdsduur van minimaal 24 uur na opgave van de bestelling. Met betrekking tot de aflevertijd zal Anemoon altijd proberen zoveel mogelijk rekening met uw wensen te houden, maar kan het voorkomen dat de uiteindelijke aflevertijd hier toch enigszins van afwijkt. Voor spoedopdrachten neemt u tijdens de openingsuren van onze winkel telefonisch contact op met 0321-315723.