MVO

Je kunt tegenwoordig geen (zaken)blad meer open slaan of er staat wel een artikel in over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mvo is hot. En terecht. Wij, u en ik, hebben de wereld te leen van onze kinderen. En juist daarom moeten wij er zuinig op zijn.

Wij van Anemoon zijn ons erg bewust van het nut van mvo. Aan onze bloemen en planten worden hoge kwaliteits- en milieueisen gesteld, zoals o.a. Eko, MPS-A en Fairtrade. Steeds meer overige producten in onze winkel worden eerlijk geproduceerd en/of zijn van hergebruikte/gerecyclede materialen. Wij zijn daarom deelnemer aan de barometer duurzame bloemist en aan de 'eerlijke winkelroute' in onze Fairtrade gemeente Dronten. Wij kopen hoofdzakelijk rechtstreeks in voor de klokken van bloemenveiling Plantion te Ede. Bij voorkeur kopen wij producten in van Nederlandse bodem en daarbij heeft de Flevolandse kweker i.v.m. de stimulering van de lokale/regionale economie altijd een streepje voor.

In het kader van duurzaamheid worden papier, plastic en bloemenafval vanzelfsprekend gescheiden afgevoerd. Door met milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal te werken doen wij onze uiterste best om het milieu zo min mogelijk te belasten. Ook wordt er gebruik gemaakt van groene stroom. Andere verbeterpunten staan in de planning.

 


 

 

Eind februari 2015 heeft Anemoon het bronzen certificaat behaald in de ‘Barometer Duurzame Bloemist’ en was daarmee de 1e en, t/m 2019, enige duurzaam gecertificeerde bloemist van Flevoland. Het kan natuurlijk altijd duurzamer. Het in maart 2016 behaalde zilveren certificaat is al een mooie verbetering, maar wij gaan natuurlijk voor goud.

Alles wat u verder wilt weten kunt u vinden op barometer duurzame bloemist