Hydrocultuur

Een moderne wijze van kantoorbeplanting is die van planten op hydrocultuur. De planten staan dan in gebakken kleikorrels i.p.v. in aarde. Het voordeel van hydrocultuur zit 'm in een lagere onderhoudsfrequentie dan wanneer planten in aarde staan. En de speciale voeding voor hydroplanten hoeft slechts 2x per jaar te worden toegediend.

Met een watermeter wordt de hoeveelheid water in de plantenbak bepaald en wordt de in de natuur wisselende grondwaterstand nagebootst. Goed op de watermeter letten voorkomt het uitdrogen of verdrinken van de planten. Waar bij planten op aarde de stagnerende groei vaak wordt veroorzaakt door verzuring van de aarde is dit bij hydrocultuur niet mogelijk. Tevens zijn hydroplanten veel minder vatbaar voor ziektes en aantastingen.

Het aanbod van planten op hydrocultuur is de laatste jaren flink toegenomen en nog steeds groeiende.

Terug